Dronelar İnşaat Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

Teknolojik gelişmelerin her geçen gün hayatımızın bir parçası haline geldiği, bizleri gelişime ve değişime sürükleyen trendlerin ortaya çıktığı günümüz dünyasında inşaat sektörü de bu gelişimden payını almaya devam ediyor.

İnsansız Hava Araçlarının ya da drone olarak bilinen araçların inşaat sahalarında kullanılmaya başlanmasıyla İnşaat Endüstrisinde önemli değişimler ortaya çıkmaya ve kalıcı etkiler bırakmaya başladı.  Bu teknolojinin başlıca etkilerine bakacak olursak şu ana başlıkları görürüz.

Güvenli Kontrol & Hızlı Denetim:

Sağladığı anlık görüntü ve videolarla saha yönetimine yeni bir boyut kazandıran drone teknolojisi inşaat sahaları ile sürekli temas halinde kalmanın etkili bir yöntemi haline gelmiştir. İş planları ile imalat takibinin eş zamanlı yapılmasına olanak sağlayan dronelar bu süreçlerin daha az zaman ve maliyetle yapılmasına da olanak sağlamaktadır. SahaGözü ile bu süreci bir adım öteye taşıyan ekibimiz görüntülerden elde edilen modelleri son kullanıcıya bir zaman çizelgesi halinde sunarak iş akışını yönetme imkanı sağlamakta, zaman periyotlarına göre meydana gelen ilerlemeleri otomatik olarak sunmaktadır.

Saha Yönetimi:

Droneların pratik olarak her an her yerde bulunabilmesi, risk oluşturan arazi ve yapıların güven içerisinde kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır. Araştırmacıların riskli bölgelere girmeden, hızlı bir şekilde veri toplaması iş kazalarını minimize etmesini ve daha hızlı sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra droneların elde ettiği verileri sayısallaştırma rolünü üstlenen SahaGözü ile modellenen araştırma sahaları, araştırmacıya güvenli kontrol ve denetim imkanı sağlamaktadır.

Saha Verilerine Kolay Ulaşım:

Sahadan elde edilen verilerin proje paydaşlarıyla hızlı bir şekilde paylaşılmasına olanak sağlayan dronelar, inşaat sahalarını bilgisayar ekranları ve mobil cihazlara taşıyarak saha verilerine istenilen zaman ve mekandan ulaşabilmeyi kolaylaştırıyor. Elde edilen görüntüler aracılığıyla 3 boyutlu artırılmış gerçeklik ile modeller oluşturan SahaGözü  tüm proje paydaşlarını imalat sürecine dahil ediyor ve onlara modeller üzerinden minimum hata payı ile geometrik ölçüm, denetim ve kontrol imkanı sağlıyor.

Örnek projeleri incelemek ve SahaGözü’nü deneyimlemek için hemen üye olun!